GlaxoSmithKline logo

Vi tager ansvar

I GlaxoSmithKline er vi vores ansvar bevidst. På disse sider kan du få et indblik i de projekter, der gør det muligt for os at være en åben og ansvarlig virksomhed.

Som lægemiddelvirksomhed er det vores opgave at stille tydelig og korrekt information til rådighed om vores medicin for læger, så de på bedst mulig måde kan hjælpe patienter. Endvidere forpligter vores mission om at hjælpe mennesker til at kunne mere, få det bedre og leve længere til, at vi yder et konstruktivt bidrag til løsning af verdens sundhedsudfordringer.

GSK støtter FN’s Global Compact – verdens største initiativ, der forpligter virksomheder til at følge en række principper inden for hovedområderne menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, klima og anti-korruption.