GlaxoSmithKline logo

Ansvarsforhold

Denne hjemmeside ejes og drives af GlaxoSmithKline Pharma A/S, Nykær 68, DK-2605 Brøndby, Tel. +45 36 35 91 00, Fax +45 36 35 91 01, CVR nr. 2739 40 19.

Formålet med hjemmesiden er at oplyse om GlaxoSmithKline.

GlaxoSmithKline tilbyder produkter og tjenesteydelser til diagnosticering, forebyggelse og behandling af sygdom. I Danmark må medicinalvirksomheder ikke reklamere for receptpligtig medicin overfor offentligheden og GlaxoSmithKline er underlagt de regler herom, som Lægemiddelstyrelsen administrerer. Disse regler begrænser de oplysninger om ordinering, der kan gives til offentligheden, så du er nødt til at konsultere din læge. Lovpligtig information om GlaxoSmithKlines medicin finder du i indlægssedler eller produktresuméer.

GlaxoSmithKline tilstræber, at indholdet på hjemmesiden er ajour, men kan ikke garantere at indholdet er komplet, korrekt og opdateret. Intet på hjemmesiden bør fortolkes som rådgivning eller anbefalinger og bør ikke danne grundlag for beslutninger eller handlinger. Det er vigtigt, at du rådfører dig med din læge vedrørende din egen særlige situation.

Hjemmesiden kan via links føre dig videre til andre hjemmesider på internettet, herunder til hjemmesider, som drives af GlaxoSmithKlines selskaber i andre lande. GlaxoSmithKline kan ikke drages til ansvar for oplysninger fundet på andre hjemmesider, som GlaxoSmithKline ikke har kontrol over. GlaxoSmithKline tilstræber at angive links til andre hjemmesider, der overholder gældende lovgivning og GlaxoSmithKline standarder, men bemærk at indholdet på tredjeparters hjemmesider kan ændres uden at GlaxoSmithKline underrettes. Vi kan derfor ikke drages til ansvar for og hæfter ikke for oplysninger eller vurderinger, der findes på tredjeparters hjemmesider.

Intet på denne hjemmeside skal ses en opfordring til eller et tilbud om at investere i eller handle med GlaxoSmithKline værdipapirer. Bemærk at aktuelle resultater kan være væsentligt forskellige fra eventuelle vurderinger eller forventninger udtrykt på hjemmesiden, og tidligere værdipapirkurser er ikke nødvendigvis en indikation af forventninger til den fremtidige udvikling.

Links

På www.glaxosmithkline.dk finder du links til relaterede hjemmesider på internettet. Disse links er en service for personer, der er interesserede i yderligere information om fx produkter eller sygdomsområder. Disse hjemmesider er ikke en del af www.glaxosmithkline.dk, som er GlaxoSmithKlines hjemmeside. Indhold og materiale på tredjeparters hjemmesider er ikke udarbejdet eller godkendt af GlaxoSmithKline og angiver muligvis en brug af GlaxoSmithKline produkter, der ikke er anbefalet af GlaxoSmithKline. Du bør derfor altid konsultere din læge, før du påbegynder brug af receptpligtige GlaxoSmithKline produkter.

Copyright

GlaxoSmithKline har ophavsretten til alt materiale på denne hjemmeside. Du har tilladelse til at kopiere materiale til ikke-kommercielt brug under forudsætning af, at hver kopi, der måtte tages, indeholder henvisninger til GlaxoSmithKlines ophavsret og ansvarsfraskrivelser, og at det i øvrigt fremgår af materialet, at det stammer fra GlaxoSmithKline.

Denne tekst skal ikke på nogen måde give udtryk for en overdragelse af ejendomsret eller licens – hverken underforstået, gennem passivitet eller på anden vis – til patent eller varemærke tilhørende GlaxoSmithKline eller tredjeparter. Med undtagelse af det, der udtrykkeligt angives i ovenstående, skal tilsvarende gælde for ophavsret tilhørende GlaxoSmithKline.

Varemærker som GlaxoSmithKline ejer eller har licens til skiller sig ud fra den øvrige tekst ved at være skrevet i kursiv, fed eller udelukkende med versaler.

GlaxoSmithKline har intet ejerskab af eller tilknytning til tredjeparters varemærker, der måtte findes på hjemmesiden. Sådanne varemærker anvendes kun til at identificere indehaverens produkter og services og GlaxoSmithKlines anvendelse af disse varemærker skal ikke opfattes som værende en sponsorering eller rekommandation af disse varemærker fra GlaxoSmithKlines side.

Behandling af personoplysninger

Oplysninger om brugere af GlaxoSmithKlines hjemmesider behandles fortroligt. GlaxoSmithKline indsamler kun personlige oplysninger så som navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse, hvis du frivilligt giver sådanne oplysninger til os på denne hjemmeside. Vi kan fra tid til anden konsultere dine personlige oplysninger for at danne os et indtryk af dine behov, og hvordan vores produkter og tjenesteydelser kan forbedres. Vi kan også benytte oplysningerne til at kontakte dig. De personlige oplysninger, som du afgiver på denne hjemmeside, vil ikke blive solgt eller på anden måde overdraget til tredjeparter, medmindre andet blev angivet, da du afgav dine oplysninger.

Denne GlaxoSmithKline hjemmeside anvender også oplysninger i samlet form til få et overblik over det samlede antal brugere af vores hjemmeside, antallet af brugere på hver enkelt side på vores hjemmeside samt domænenavnene på vore brugeres internetleverandører. Personlige oplysninger er ikke tilgængelige i forbindelse hermed.

De kan få nærmere information om de oplysninger, som GlaxoSmithKline har registreret om dig ved at rette henvendelse til GlaxoSmithKline Pharma A/S. Du kan i den forbindelse uden betaling få rettet eventuelle ukorrekte oplysninger om dig eller bede om, at GlaxoSmithKline ophører med behandlingen af oplysninger om dig. Denne GlaxoSmithKline hjemmeside er ikke beregnet til børn under 13 år. Vi indsamler ikke personlige oplysninger fra personer, som vi ved er under 13 år.

Af hensyn til brugerne findes der på GlaxoSmithKline hjemmesider på nuværende tidspunkt links til et antal hjemmesider, som efter vores mening kan give nyttige oplysninger. De fortrolighedsprocedurer, der er anført her, gælder ikke for disse hjemmesider. Vi foreslår, at du kontakter de pågældende hjemmesider direkte vedrørende indsamling af oplysninger og fortrolighedspolitik.

Ændringer i GlaxoSmithKlines procedurer for behandling af personoplysninger vil omgående blive offentliggjort på denne hjemmeside.