GlaxoSmithKline logo

Mission og værdier

GlaxoSmithKlines mission

Er man rask, har man mange ønsker. Er man syg, har man kun ét. Vi gør alt for at dette ønske skal gå i opfyldelse. Derfor er det vores mission i GSK at forbedre menneskers livskvalitet ved at hjælpe dem til at kunne mere, få det bedre og leve længere.

GlaxoSmithKlines værdier

For at opnå vores mission bedst muligt arbejder vi i GSK udfra et fælles værdisæt. Værdierne repræsenterer vores kultur og vores måde at arbejde på individuelt, på tværs af organisationen og eksternt med vores stakeholders. Vores værdier hjælper den enkelte medarbejder og virksomheden som helhed til at nå vores fælles mål på den bedste måde.

  • Kundefokuseret: Vi skaber hele løsninger for vores kunder, som både vi selv og vores kunder værdsætter. Vi skaber relationer til vores kunder og medtænker dem, når der træffes beslutninger.
  • Troværdige: Vi gør det rigtige og opfører os etisk i alle henseender. Vi er rollemodeller for hinanden.
  • Ligeværdige: Vi er åbne, ærlige, gennemsigtige, tager ansvar og har tillid til hinanden i tværfagligt arbejde. Hos os tæller alle synspunkter.
  • Entusiastiske: Vi har energi og drive, og tror på at tingene vil lykkes. Vi arbejder hårdt, men har det sjovt. Vi ser mulighederne og de konstruktive løsninger frem for begrænsningerne.
  • Præstationsdrevet: Vi opstiller klare mål og når dem. Vi prioriterer og fokuserer vores indsats. Vi belønner medarbejdere, der gør en ekstra indsats.
  • Nytænkende: Vi gør det usædvanlige, tænker frit, afprøver nye ting og lærer af det.
  • Europæisk partner: Vi er proaktive i GSK’s nye europæiske forretningsmodel. Vi udveksler best practice på tværs af landegrænser.